Coronavirus (COVID-19): Wat ouders moeten weten. Hoe bescherm je jezelf en je kinderen? Lees verder

De medewerkers van Polymaat doen hun uiterste beste om de zorg naar tevredenheid te laten verlopen. Mocht u niet tevreden zijn, dan kunt u een klacht indienen. De ervaring leert dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgverlener het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan helpen om dit gesprek op gang te brengen. U kan de klacht ook indienen bij de leidinggevende van de betrokken medewerker of bij de klachtenfunctionaris. Als een gesprek of de bemiddeling door de klachtenfunctionaris het probleem niet oplost, dan kan u een klacht indienen bij een externe klachtencommissie. Polymaat is daarvoor aangesloten bij Facit. Zie ook www.facit.nl.

Voor het indienen van de klacht kunt u het klachtenformulier gebruiken. Het klachtenformulier is op alle locaties beschikbaar en kunt u ook vinden in uw zorgmap. Een klacht kan ook zonder het formulier per e-mail, mondeling of per telefoon worden ingediend. We streven ernaar om een klacht binnen 6 weken af te handelen.

Voor vragen of opmerkingen kunt u e-mailen naar de klachtenfunctionaris: beleid@polymaat.nl.

Of telefonisch via het algemene telefoonnummer 085-044 1831