Coronavirus (COVID-19): Wat ouders moeten weten. Hoe bescherm je jezelf en je kinderen? Lees verder

Analyse van het Cliënttevredenheidsonderzoek 2020

In 2020 heeft Polymaat door Triqs het Prem Wijkverpleging onderzoek laten uitvoeren.

In de bijgevoegde link kunt het onderzoek bekijken:
PREM wijkverpleging 2020

Analyse van het Cliënttevredenheidsonderzoek 2019

In 2019 heeft Polymaat door Triqs het Prem Wijkverpleging onderzoek laten uitvoeren.

In de bijgevoegde link kunt het onderzoek bekijken:
PREM wijkverpleging 2019

Analyse van het Cliënttevredenheidsonderzoek 2018

Informatie

Heeft u voldoende informatie gekregen over de behandel- of begeleidingsmogelijkheden van de instelling?
Uit het onderzoek is gebleken dat 100% van de cliënten vindt dat zij voldoende informatie hebben ontvangen.

Heeft u voldoende informatie gekregen over de aanpak van uw behandeling of begeleiding?
Uit het onderzoek is gebleken dat 100% van de cliënten vindt dat zij voldoende informatie hebben ontvangen.

Heeft u voldoende informatie gekregen over het te verwachten resultaat van uw behandeling of begeleiding?
Uit onderzoek is gebleken dat 100% van de cliënten vindt dat zij voldoende informatie hebben ontvangen

Inspraak

Kon (kunt) u meebeslissen over de behandeling of begeleiding die u zou krijgen (krijgt) ?
Uit het onderzoek is gebleken dat 100% van de cliënten vindt dat zij mee konden meebeslissen over hun behandeling of begeleiding.

Is er een behandel of begeleidingsplan gemaakt?
Uit het onderzoek is gebleken dat 100% van de cliënten een behandel of begeleidingsplan heeft gekregen.

Heeft u ingestemd met uw behandel- of begeleidingsplan?
Uit het onderzoek is gebleken dat 95,1% van de cliënten heeft ingestemd met het behandel- of begeleidingsplan en 4,9% van de cliënten heeft niet ingestemd met het behandel- of begeleidingsplan.

Hulpverlener

Vond (vindt) u de hulpverlener voldoende deskundig (goed in zijn/haar vak) ?
Uit het onderzoek is gebleken dat 100% van de cliënten vindt dat de hulpverlener voldoende deskundig is.

Kon (kunt) u de hulpverlener voldoende vertrouwen?
Uit het onderzoek is gebleken dat 100% van de cliënten zijn/haar hulpverlener voldoende vertrouwd.

Toonde (toont) de hulpverlener voldoende respect voor u?
Uit het onderzoek is gebleken dat 97,6% van de cliënten zich voldoende gerespecteerd voelt door de hulpverlener en 2,4% van de cliënten voelt zich onvoldoende gerespecteerd door de hulpverlener.

Vond (vindt) u de hulpverlener voldoende geïnteresseerd in u en uw mening?
Uit het onderzoek is gebleken dat 100% van de cliënten vindt dat de hulpverlener voldoende geïnteresseerd.

Resultaat van de behandeling of begeleiding

Werd (wordt) het behandel- of begeleidingsplan naar uw wens uitgevoerd?
Uit het onderzoek is gebleken dat 97,6% van de cliënten vindt dat het behandel- of begeleidingsplan naar zijn/haar wens is uitgevoerd en 2,4% van de cliënten vindt dat het behandel- of begeleidingsplan niet naar zijn/haar wens is uitgevoerd.

Vond (vindt) u de behandeling of begeleiding de juiste aanpak voor uw problemen of klachten?
Uit onderzoek is gebleken dat 97,6% van de cliënten vindt dat de behandeling- of begeleidingsplan de juiste aanpak is/was en 2,4% van de cliënten vindt dat de behandeling- of begeleidingsplan niet de juiste aanpak is/was.

Heeft u door de behandeling of begeleiding meer grip op uw problemen of klachten (gekregen)?
Uit onderzoek is gebleken dat 78% van de cliënten vindt dat hij/zij meer grip heeft gekregen op zijn/haar problemen/klachten en 22% van de cliënten vindt dat zij niet meer grip heeft gekregen op zijn/haar problemen/klachten.

Bent u door de behandeling of begeleiding voldoende  vooruitgegaan?
Uit het onderzoek is gebleken dat 92,7% van de cliënten vindt dat hij/zij voldoende vooruit is gegaan en 7,3% van de cliënten vindt dat hij/zij niet voldoende vooruit is gegaan.

Bent u door de behandeling of begeleiding beter in staat om dingen te doen die u belangrijk  vindt?
Uit het onderzoek is gebleken dat 94,7% van de cliënten vindt hij/zij beter in staat is om dingen te doen die hij/zij belangrijk vindt en 5,3% van de cliënten vindt dat hij/zij niet beter in staat is om dingen te doen die hij/zij belangrijk vindt.

Kunt u door de behandeling of begeleiding beter omgaan met mensen en situaties waar u eerder problemen mee had?
Uit het onderzoek is gebleken dat 65,8% van de cliënten beter kan omgaan met mensen en situaties door de behandeling of begeleiding en 34,2% van de cliënten vindt dat hij/zij niet beter kan omgaan met mensen en situaties door de behandeling of begeleiding.

Overige vragen

Welk rapportcijfer zou u geven aan de totale behandeling of begeleiding?
Uit het onderzoek is gebleken dat 85% van de cliënten een rapportcijfer geeft van een 9 of hoger en 15% van de cliënten geeft een rapportcijfer tussen de 6 en 8. Het gemiddelde rapportcijfer is een 9,33

Zou u een ander aanraden hulp te zoeken bij deze instelling?
Uit het onderzoek is gebleken dat 97,6% van de cliënten de instelling zou aanbevelen en 2,4% van de cliënten zou de instelling niet aanbevelen.


Analyse van het Cliënttevredenheidsonderzoek 2017

Informatie

Heeft u voldoende informatie gekregen over de behandel- of begeleidingsmogelijkheden van de instelling?
Uit het onderzoek is gebleken dat 98,1% van de cliënten vindt dat zij voldoende informatie hebben ontvangen en 1,9% van de cliënten vindt dat zij onvoldoende informatie hebben ontvangen.

Heeft u voldoende informatie gekregen over de aanpak van uw behandeling of begeleiding?
Uit het onderzoek is gebleken dat 98,1% van de cliënten vindt dat zij voldoende informatie hebben ontvangen en 1,9% van de cliënten vindt dat zij onvoldoende informatie hebben ontvangen.

Heeft u voldoende informatie gekregen over het te verwachten resultaat van uw behandeling of begeleiding?
Uit onderzoek is gebleken dat 96,2% van de cliënten vindt dat zij voldoende informatie hebben ontvangen en 3,8% van de cliënten vindt dat zij onvoldoende informatie hebben ontvangen.

Inspraak

Kon (kunt) u meebeslissen over de behandeling of begeleiding die u zou krijgen (krijgt) ?
Uit het onderzoek is gebleken dat 96,2% van de cliënten vindt dat zij mee konden meebeslissen over hun behandeling of begeleiding en 3,8% van de cliënten vindt dat zij niet kon meebeslissen over de behandeling of begeleiding.

Is er een behandel of begeleidingsplan gemaakt?
Uit het onderzoek is gebleken dat 95,8% van de cliënten een behandel of begeleidingsplan heeft gekregen en 4,2% van de cliënten heeft geen behandel of begeleidingsplan gekregen.

Heeft u ingestemd met uw behandel- of begeleidingsplan?
Uit het onderzoek is gebleken dat 90,4% van de cliënten heeft ingestemd met het behandel- of begeleidingsplan en 9,6% van de cliënten heeft niet ingestemd met het behandel- of begeleidingsplan.

Hulpverlener

Vond (vindt) u de hulpverlener voldoende deskundig (goed in zijn/haar vak) ?
Uit het onderzoek is gebleken dat 98,1% van de cliënten vindt dat de hulpverlener voldoende deskundig is en 1,9% van de cliënten vindt dat de hulpverlener onvoldoende deskundig was.

Kon (kunt) u de hulpverlener voldoende vertrouwen?
Uit het onderzoek is gebleken dat 96,2% van de cliënten zijn/haar hulpverlener voldoende vertrouwd en 3,8% van de cliënten zijn/haar hulpverlener onvoldoende vertrouwd.

Toonde (toont) de hulpverlener voldoende respect voor u?
Uit het onderzoek is gebleken dat 100% van de cliënten zich voldoende gerespecteerd voelt door de hulpverlener.

Vond (vindt) u de hulpverlener voldoende geïnteresseerd in u en uw mening?
Uit het onderzoek is gebleken dat 9,6% van de cliënten vindt dat de hulpverlener voldoende geïnteresseerd en 9,4% van de cliënten vindt dat de hulpverlener onvoldoende geïnteresseerd is.

Resultaat van de behandeling of begeleiding

Werd (wordt) het behandel- of begeleidingsplan naar uw wens uitgevoerd?
Uit het onderzoek is gebleken dat 96,2% van de cliënten vindt dat het behandel- of begeleidingsplan naar zijn/haar wens is uitgevoerd en 3,8% van de cliënten vindt dat het behandel- of begeleidingsplan niet naar zijn/haar wens is uitgevoerd.

Vond (vindt) u de behandeling of begeleiding de juiste aanpak voor uw problemen of klachten?
Uit onderzoek is gebleken dat 96,2% van de cliënten vindt dat de behandeling- of begeleidingsplan de juiste aanpak is/was en 3,8% van de cliënten vindt dat de behandeling- of begeleidingsplan niet de juiste aanpak is/was.

Heeft u door de behandeling of begeleiding meer grip op uw problemen of klachten (gekregen)?
Uit onderzoek is gebleken dat 92,5% van de cliënten vindt dat hij/zij meer grip heeft gekregen op zijn/haar problemen/klachten en 7,5% van de cliënten vindt dat zij niet meer grip heeft gekregen op zijn/haar problemen/klachten.

Bent u door de behandeling of begeleiding voldoende  vooruitgegaan?
Uit het onderzoek is gebleken dat 76,5% van de cliënten vindt dat hij/zij voldoende vooruit is gegaan en 23,5% van de cliënten vindt dat hij/zij niet voldoende vooruit is gegaan.

Bent u door de behandeling of begeleiding beter in staat om dingen te doen die u belangrijk  vindt?
Uit het onderzoek is gebleken dat 81,1% van de cliënten vindt hij/zij beter in staat is om dingen te doen die hij/zij belangrijk vindt en 18,9% van de cliënten vindt dat hij/zij niet beter in staat is om dingen te doen die hij/zij belangrijk vindt.

Kunt u door de behandeling of begeleiding beter omgaan met mensen en situaties waar u eerder problemen mee had?
Uit het onderzoek is gebleken dat 79,2% van de cliënten beter kan omgaan met mensen en situaties door de behandeling of begeleiding en 20,8% van de cliënten vindt dat hij/zij niet beter kan omgaan met mensen en situaties door de behandeling of begeleiding.

Overige vragen

Welk rapportcijfer zou u geven aan de totale behandeling of begeleiding?
Uit het onderzoek is gebleken dat 46,2% van de cliënten een rapportcijfer geeft van een 9 of hoger, 48,1% van de cliënten geeft een rapportcijfer tussen de 6 en 8 en 5,7% van de cliënten geeft een rapportcijfer tussen de 4 en 5. Het gemiddelde rapportcijfer is een 8,17.

Zou u een ander aanraden hulp te zoeken bij deze instelling?
Uit het onderzoek is gebleken dat 88,7% van de cliënten de instelling zou aanbevelen 11,3% van de cliënten zou de instelling niet aanbevelen.