Coronavirus (COVID-19): Wat ouders moeten weten. Hoe bescherm je jezelf en je kinderen? Lees verder

HULPVERLENING OP MAAT

 • INFORMATIE EN ADVIES
 • VERWIJZEN
 • SCHULDHULPVERLENING
 • BEMIDDELING
 • BELANGENBEHARTIGING
 • SIGNALERING EN PREVENTIE
 • TAAKGERICHT HULPVERLENING
 • MATERIELE HULPVERLENING
 • GEZINSBEGELEIDING
 • ALLEENSTAANDE MOEDERS
 • GROEPSWERK
 • GEDWONGEN HULPVERLENING
 • PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING
 • SEKSESPECIFIEK HULPVERLENING
 • MULTICULTUREEL HULPVERLENING
 • TRANSCULTURELE HULPVERLENING
 • SUPERVISIE EN INTERVISIE
 • CASEMANGER EN ZORGCOORDINATIE
Responsive image

MAATSCHAPPELIJK WERK

EEN GREEP UIT ONS AANBOD:
HULPVERLENING OP PRAKTISCH OF GEESTELIJK GEBIED, INDIVIDUEEL OF IN EEN GROEP, SEKSESPECIFIEK OF MULTICULTUREEL MAATSCHAPPELIJK

 • HULPVERLENING OP MAAT
 • EXTRAMURALE ZORG
 • RUIMTE VOOR CULTUREN EN GROEI
 • MET U AAN DE SLAG GAAN

MAATSCHAPPELIJK DIENSTVERLENING EN GEZONDHEID WELZIJNPolymaat Advies & Informatie kent de mogelijkheden en hulpmiddelen waarop u recht heeft en weet de weg naar instanties. Polymaat werkt met professionele maatschappelijk werkers, die samen met u naar oplossingen zoeken. Polymaat biedt mensen een professionele ondersteuning bij het oplossen van het omgaan met problemen en verstoringen in hun functioneren. Als het ondersteuning en bemiddeling u niet helpt dan wordt u naar de juiste instantie verwijzen.

Hierbij worden cliënten door een instantie aangemeld bij het maatschappelijk werk, voor hulp bij oplossing van een deel van problemen. Bij een verwijzing worden samenwerkingsafspraken gemaakt. Een verwijzing is net zo als een overdrachtsgesprek tussen de instanties/maatschappelijk werkers waarbij de cliënt op de hoogte blijft.

Door middel Taakgericht en Materiële hulpverlening wordt samen met u uw problemen zoals werkloosheid, echtscheiding, overlijden, huisvestiging, financiële en dergelijke problemen opgelost om de empowerment van de cliënt te vergroten. Polymaat stelt vast wat de behoefte van de cliënt is, bijvoorbeeld: wat wil de cliënt? Wil de cliënt de situatie veranderen? Zo niet, kan de hulpverlener de cliënt daartoe motiveren? Door middel doelgerichte aanpak met voorlichting wordt de verergering van een gesignaleerde risicosituatie voorgekomen.

Door middel psychosociale hulpverlening wordt de cliënt begeleid om het weer willen aangaan in hun leefsituatie en hun problemen. Psychosociale hulpverlening kan worden toegepast bij problemen die op het persoonlijke vlak van de cliënt liggen, zoals relatieproblemen, opvoedingsproblemen, sociale contacten, verlieservaring, somberheid, rouw, ptss en depressieve klachten.

Sta je als alleenstaande moeder alleen voor de verantwoording van het opvoeden van kinderen? Naast de zware last van opvoeding en financiële problemen heb je soms geen energie meer om alles te kunnen regelen. Voor alle problemen die mensen als alleenstaande moeders meemaken kunnen ze bij ons terecht voor eventuele oplossingen en ondersteuning in hun moeilijke leven. Is er sprake van de problemen in het systeem, gezin of in omgeving? Je wordt dan door ons gezinscoach begeleid voor uw allerlei complexe problemen in het systeem, gezin en omgeving.

Door middel Sekse specifiek hulpverlening wordt aandacht besteden aan sekseverschillen die de kwaliteit van hulpverlening en de oplossingen verbetert en effectiever maakt. Want elke sekse beleven vaak hun problemen en klachten anders, op een andere manier proberen om gaan of hulp inschakelen. We gaan vanuit dat zowel mannen als vrouwen naar gelijkwaardige posities streven. Er wordt heel goed naar de cliënten geluisterd. Een aangepaste, transparant en hulpverlening op maat en eigen niveau. Het gaat om hulpverlening bij seksueel geweld, dader, relaties, Nlp, gestalt, lichamsgericht, jongeren en allochtonen.

Groepswerk is een effectieve manier voor de oplossingen van de problemen. Cliënten worden in groepen geplaatst zodat ze met een groep aan de slag kunnen. Onder de begeleiding van de hulpverleners worden de cliënten bewust van elkaars manier van omgaan met de problemen. Multi en/of transculturele hulpverlening is gericht op mensen die in Nederland wonen, maar een ander land van herkomst hebben. Polymaat hulpverlener adviseert en behandelt bij psychische en psychiatrische problemen die verband houden met migratie en cultuur.

Doormiddel zorgcoördinatie worden geen onduidelijkheden ontstaan in zorg en kunnen meerdere zorgen tegelijkertijd geboden worden. De zorgcoördinator kan de cliënt helpen door de zaken te regelen en op elkaar af te stemmen. De hulpverlener overlegt regelmatig met de cliënt of de geleverde zorg nog aansluit op de wensen en behoeften.

Polymaat helpt en biedt ondersteuning aan mensen om via hun eigen onderhandelingen en eigen beslissingen tot hun eigen oplossingen te komen. De cliënt wordt doormiddel individueel gesprekken bewust van zijn eigen positieve eigenschappen. Polymaat kan op verschillende manieren de belangen van de cliënten behartigen, de maatschappelijk werker behartigt uw belangen dan bij een andere hulpverlenende persoon of instantie, met het doel van de ongewenste situatie te veranderen of rechten van de cliënten te verwerven.

MAATSCHAPPELIJK MULTIMAATZORG & WELZIJN
 • EWROPSYCHO

Door middel Psycho – therapieën wordt het evenwicht hersteld of de balans te vinden om dat te doen wat zinvol en betekenisvol is voor zowel jezelf als voor je sociale omgeving.

 • MAATWERK

Hulpverlening op praktisch of geestelijk gebied, individueel of in een groep, sekse of multicultureel

 • SENIOREN

Zorgcoordinatie en bemiddeling, mantelzorg en extramurale zorg, maar ook woon- en verhuisbegeleiding. Uw zorg is onze zorg.

 • JEUGDZORG

Bij problemen kunnen we met een juiste diagnose en aanpak, veel leed verhelpen. Ook hebben we tal van leuke initiatieven om jonge mensen bij elkaar te brengen.

 • MULTICULTI

We helpen u de weg te vinden in een complexe Nederlandse samenleving. We stimuleren interculturele en multiculturele activiteiten.

 • BEMIDDELING

Met u aan de slag gaan; We kunnen u begeleiden in elke stap van uw sollicitatietraject; en we bieden hulp bij problemen op het werk, zoals stress, burnout, intimidatie en discriminatie

 • OPLEIDING

Ruimte voor Groei; We bekijken samen met u hoe u persoonlijk en maatschappelijk verder kunt groeien: van taalles tot opvoedingscursus, van vrijwilligerswerk tot stage, er is veel mogelijk.

 • SOCIAAL JURIDISCH

Rechtshulp voor u; Van gezinshereniging tot scheiding, van asielprocedure tot voogdijschap. Wij handelen ook al papierwerk voor u af.