Coronavirus (COVID-19): Wat ouders moeten weten. Hoe bescherm je jezelf en je kinderen? Lees verder

UNICEF


Coronavirus (COVID-19) : Wat ouders moeten weten Hoe bescherm je jezelf en je kinderen?

Wat is het ‘nieuwe’ coronavirus?

Het nieuwe coronavirus (CoV) is een nieuwe stam van het coronavirus.

De ziekte die wordt veroorzaakt door het nieuwe coronavirus dat voor het eerst werd geïdentificeerd in Wuhan, China, wordt de coronavirusziekte 2019 (COVID-19) genoemd. CO staat voor ‘Corona’, ‘VI’ voor ‘virus’ en ‘D’ voor ‘disease’ – ziekte in het Engels.

Het COVID-19 virus is een nieuw virus van dezelfde familie als SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) en sommige veelvoorkomende types verkoudheden.

Hoe verspreidt COVID-19 zich?

Het virus wordt overgedragen door direct contact met druppels uit de luchtwegen van besmette personen die hoesten of niezen, maar ook door voorwerpen aan te raken die met het virus besmet zijn. Het COVID-19 virus kan enkele uren overleven op voorwerpen en oppervlakken, maar eenvoudige ontsmettingsmiddelen kunnen het virus doden.

Wat zijn de symptomen van het coronavirus?

Volgende symptomen kunnen op besmetting wijzen: koorts, hoesten en kortademigheid. In heel ernstige gevallen kan de infectie een longontsteking veroorzaken of ademhalingsproblemen. In zeldzame gevallen is de ziekte fataal.

De symptomen zijn vergelijkbaar met die van griep (influenza), of van een gewone verkoudheid, die veel vaker voorkomen dan COVID-19. Vandaar de noodzaak tot bijkomend onderzoek om te bevestigen of iemand besmet is met het virus.

In ieder geval is het belangrijk de volgende preventiemaatregelen te nemen:

Was je handen vaak, bedek je mond en je neus door in de plooi van je elleboog of in een papieren zakdoek te hoesten of niezen. Gooi de gebruikte zakdoek in een afgesloten vuilbak. Vergeet ook niet dat je je kan vaccineren tegen griep. Controleer dus of je zelf en je kind alle nodige vaccins hebben gekregen.

Hoe kan je het risico op infectie vermijden?

Er zijn vier voorzorgsmaatregelen die je familie en jij kunnen nemen om besmetting te voorkomen :

Was regelmatig je handen met water en zeep of met een antibacteriële gel op basis van alcohol; Bedek je mond en neus in de plooi van je elleboog of met een zakdoek als je hoest of niest; Vermijd nauw contact met iedereen die een verkoudheid of griepachtige verschijnselen heeft.
Zoek medische hulp als je koorts hebt, een hoest of moeite met ademhalen.
Moet ik een medisch mondmasker dragen?

Het dragen van een medisch mondmasker is aangeraden als je niest en hoest, om de mensen rondom jou te beschermen. Als je deze symptomen niet hebt, is het niet nodig een masker te dragen.

Als je een masker draagt, zorg er dan voor dat je het op de juiste manier gebruikt en weggooit, om de effectiviteit te garanderen en de risico’s op besmetting niet te vergroten.

Het gebruik van een masker alleen is niet voldoende om infecties te stoppen en moet steeds gecombineerd worden met andere maatregelen: regelmatig je handen wassen, je mond en neus bedekken als je niest en hoest, en nauw contact vermijden met mensen met symptomen van een verkoudheid of griep (hoesten, niezen, koorts).

Wat is de impact van COVID-19 op kinderen?

Het gaat om een nieuw virus en we weten er nog niet genoeg over om te weten wat de impact is op kinderen en zwangere vrouwen. We weten dat mensen van alle leeftijden kunnen besmet worden met het virus, maar tot nu toe zijn er relatief weinig gevallen van COVID-19 gemeld bij kinderen. Het virus is slechts in zeldzame gevallen dodelijk. Tot nu toe gaat het vooral om oudere mensen die al gezondheidsproblemen hadden.

Wat moet ik doen als mijn kind symptomen heeft van COVID-19?

Ga naar een dokter, maar vergeet niet dat het ook griepseizoen is op het noordelijk halfrond. Symptomen van COVID-19, zoals hoesten of koorts, zijn vergelijkbaar met die van griep, of een verkoudheid – ziekten die veel vaker voorkomen.

Blijf er hygiënische praktijken op nahouden, zoals je handen regelmatig wassen en je neus en mond bedekken als je hoest en niest, en zorg ervoor dat je kind al zijn vaccins heeft gekregen, zodat hij beschermd is tegen andere virussen en bacteriën die ziekten veroorzaken.

Net zoals bij andere luchtweginfecties zoals griep, ga je best naar de dokter van zodra jij of je kind symptomen hebben. Probeer openbare plaatsen te vermijden (werkplek, scholen, openbaar vervoer), om te voorkomen dat je andere mensen besmet.

Wat moet ik doen als een familielid symptomen vertoont?

Ga zo snel mogelijk naar de dokter als je hoest, koorts hebt of moeite hebt met ademen, of als je deze symptomen bij je kind ziet. Denk eraan je arts vooraf telefonisch te waarschuwen, als je in een regio bent geweest waar COVID-19-gevallen zijn vastgesteld, of als je in nauw contact bent geweest met iemand die in een van deze regio’s heeft gereisd en deze symptomen heeft.

Moet ik mijn kind van school halen?

Als je kind symptomen heeft, raadpleeg dan een dokter en volg de instructies. Ondertussen houd je je kind thuis, net als bij andere luchtweginfecties, zoals griep, tot alle symptomen verdwenen zijn. Vermijd openbare plaatsen om het virus niet op andere personen over te dragen.

Als je kind geen enkel symptoom vertoont, zoals koorts of hoesten – en op voorwaarde dat er geen waarschuwing is van volksgezondheid of ander relevant advies over de school van jouw kind – kan je je kind best op school houden.

Leer je kind goede gewoonten aan om besmetting te voorkomen, op school of elders, in plaats van ze niet naar school te laten gaan. Leg uit hoe je je handen correct wast (zie hierna), hoe je je neus en mond moet bedekken bij het hoesten of niezen – in de plooi van je elleboog of met een zakdoek. De zakdoek moet vervolgens weggegooid worden in een afgesloten vuilbak. Ook is het belangrijk dat je je ogen, mond en neus niet aanraakt zonder je handen goed gewassen te hebben.

Wat is de beste manier om je handen goed te wassen?

  1. Maak je handen helemaal nat met stromend water.
  2. Gebruik genoeg zeep om je natte handen helemaal in te zepen.
  3. 3Was je handen volledig. Vergeet daarbij de bovenkant van je handen niet te schrobben, tussen je vingers en onder je nagels. Doe dit gedurende tenminste 20 seconden.
  4. Spoel je handen goed af onder stromend water.
  5. Droog je handen met een schone doek of handdoek voor eenmalig gebruik.

Was je handen dikwijls, vooral voor het eten, nadat je je neus hebt gesnoten, gehoest of geniesd hebt, of naar het toilet bent geweest.

Als je geen water en zeep hebt, gebruik dan een ontsmettende handgel met minstens 60% alcohol. Was je handen altijd met water en zeep als je handen zichtbaar vuil zijn.

Kunnen zwangere vrouwen het coronavirus overdragen op hun ongeboren kind?

Momenteel hebben we te weinig elementen om te weten of het virus kan overgedragen worden van de moeder op de foetus tijdens de zwangerschap, of om de potentiële effecten te bepalen op de foetus. Hier wordt nog onderzoek naar verricht.

Zwangere vrouwen moeten gepaste voorzorgsmaatregelen blijven nemen om zich te beschermen tegen blootstelling aan het virus en onmiddellijk een arts raadplegen bij symptomen als koorts, hoesten of ademhalingsproblemen.

Kan een moeder die besmet is met het coronavirus haar kind in alle veiligheid borstvoeding blijven geven?

Alle moeders die in een getroffen of risicovolle regio wonen, die symptomen hebben zoals koorts, hoesten of ademhalingsproblemen, moeten onmiddellijk een arts raadplegen en de instructies volgen.

Gezien de voordelen van borstvoeding en de verwaarloosbare rol van moedermelk bij de overdracht van andere luchtwegvirussen, kan de moeder doorgaan met borstvoeding, mits inachtneming van alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen.

Moeders die symptomen vertonen maar zich goed genoeg voelen om borstvoeding te geven, moeten een masker dragen in de buurt van hun kind (ook tijdens het voeden), hun handen wassen voor en na contact met hun kind en verontreinigde oppervlakken en voorwerpen reinigen/desinfecteren. Dit is wat iedereen moet doen die vermoedelijk besmet is of de bevestiging heeft besmet te zijn met COVID-19 en in contact komt met andere mensen, in het bijzonder met kinderen.

Moeders die te ziek zijn om borstvoeding te geven worden aangemoedigd hun melk af te kolven en aan hun kind te geven – mits inachtneming van alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om besmetting te voorkomen.

Wat doet UNICEF om te helpen?

De huidige actie van UNICEF is erop gericht de landen te ondersteunen in de regio Oost-Azië, waar tot nu toe de meeste gevallen van COVID-19 zijn gemeld. Sinds 29 januari 2020 bracht UNICEF 13 ton aan voorraden naar de regio over, waaronder beschermende pakken, maskers, beschermingsbrillen en handschoenen voor gezondheidswerkers. Meer zendingen staan op stapel en UNICEF is bezig voorraden aan te leggen op strategische locaties.

Gezien de onvoorspelbare aard van het virus en de voortdurende verspreiding ervan, werkt UNICEF ook samen met regeringen, de Wereldgezondheidsorganisatie en andere partners om noodplannen op te stellen in andere regio’s, met name in landen met zwakkere gezondheidssystemen en een beperkte capaciteit om grote epidemieën aan te pakken.

Op 17 februari heeft UNICEF een oproep voor 42,3 miljoen dollar om de inspanningen op te voeren om de COVID-19-uitbraak in te dammen. De eerste fondsen zullen de activiteiten van UNICEF ondersteunen om de overdracht van het virus te stoppen, waaronder het verder uitrollen risicocommunicatie en het tegengaan van verkeerde informatie, zodat kinderen, zwangere vrouwen en hun gezinnen weten hoe ze de verspreiding van COVID-19 kunnen voorkomen en waar ze terecht kunnen voor hulp.

Meer informatie over COVID-19 vind je op de website van de Wereldgezondheidsorganisatie.